รับดูแลตลอดชีวิต เอ๋-ตู่ ขอรับเลี้ยงเด็ก 2คน

รับดูแลตลอดชีวิต เอ๋-ตู่ ขอรับเลี้ยงเด็ก 2คน

 

 

รับดูแลตลอดชีวิต เอ๋-ตู่ ขอรับเลี้ยงเด็ก 2คน

รับดูแลตลอดชีวิต เอ๋-ตู่ ขอรับเลี้ยงเด็ก 2คน

สร้างความสนใจให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก หลังจากที่ได้มีเหตุการณ์ที่น้องๆสองคนต้อง

กลายเป็นคนกำพร้า หลังจากที่คุไณแม่ได้จากไปเนื่องจากไม่สบาย โดยทำให้น้องๆ

ทั้งสอง คือน้องกระปุก วัยสิบเอ็ดปี และน้องออมสินวัยเก้าปี ต้องอาศัยอยู่ต่อกันตาม

ลำพัง ซึ่งหลักจากที่ได้กลายเป็นข่าวก็ได้มีหน่วยง า นเข้ามารับเรื่องดูแลต่อ ลงพื้นที่

ได้ช่วยเหลือที่บ้านพักของน้องๆพร้อมทั้งบ้านใกล้เคียง ช่วยมอบถุงยังชีพให้ และได้

แยกน้องๆกับเพื่อนบ้านที่คอยดูแลหลังจากคุณแม่ของน้องไ้ดจากไป เพื่อตรวจร่างกาย

ให้กับน้อง ซึ่งต่อมาพบว่าน้องๆทั้งสองก็ไม่สบายเหมือนกันอีกด้วยจึงก็ได้พาไปรักษา

อย่างปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทางก ระท ร ว งพั ฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ก็ได้วางแผนที่จะดูแลน้องๆทั้งสองว่า หลังจากที่หายดีแล้ว

จะรับเข้ามาดูแลคอยช่วยเหลือและส่งเสียให้ตามความเหมาะสม ต่อมาบ้านพักและ

ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ช่วยประสานต่างๆ เพื่อตามหาญาติของน้องๆ

ทั้งสองดูว่ามีใครที่พอจะรับไปเลี้ยงต่อได้ไหม แต่ถ้าหากไม่มี เจ้าหน้าที่

ก็จะช่วยดูแล โดยคุณ เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ซึ่งดำรงอยู่ในตำแหน่งประธานหอ

การค้าของจังหวัดสมุทรปราการ ก้ได้ยื่นมือเข้ามา ดำเนินเรื่องผ่านตัวแทนว่าต้องการ

จะรับน้องกระปุกและน้องออมสิน ไปอุปการะส่งเสียให้เอง และได้ดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อย

VDO รับดูแลตลอดชีวิต เอ๋-ตู่ ขอรับเลี้ยงเด็ก 2คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *